O’Ga song Lyrics in Kannada – 777 Charlie – LyriCSToN

O’Ga song Lyrics in Kannada from 777 Charlie movie is a brand new Kannada song sung by Dhiti S Lotlikar. Starring Charlie, Rakshit Shetty, and O’Ga song lyrics are penned down by Saiesh Poi Panandikar while music of this song is given by Nobin Paul. The music video is released on Paramvah Music youtube channel.

Song Details

Song: O’Ga
Movie: 777 Charlie
Singer: Dhiti S Lotlikar
Lyrics: Saiesh Poi Panandikar
Music: Nobin Paul
Starring: Charlie, Rakshit Shetty
Label: Paramvah Music

O’Ga song Lyrics in Kannada – 777 Charlie

ಓ’ಗಾ
ಥೋಡೆ ಖಿಣ್ ಹೆ ಜಿಣೆಚೆ ಸಾರೂಯಾ
ಓ’
ದೇಣೆ ಸೈಮಾಚೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಚೊಲ್ ಮೌಜಾ ಮಾರೂಯಾ
ಯೋ… ಗಾ
ವೋಜೆ ದುಖಾಚೆ ವಿಸ್ರೂ ಯಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ತೆ ಖಾರೆ ಮೊಗಾಚೆ ಸಾವೆಯ್ ತೇ..

ತುಕಾಚ್ ನ್ಹಿ ಓ’ಗಾವ್ಲಾ ನೊಶೀಬ್ ಓಸ್ಲೆ
ಸೊಗ್ಲ್ಯಾOಕ್ ಭೋಗ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ತೆ
ಹೆ ವಾಟೆನ್ ಜೋ.. ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೊಯತ್ ವೆತಾ ತೋ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

ಘೊಟ್ ಮೋತೀಂತ್ ಧೋರ್
ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೊಶೆಂಚ್ ಘೊಡೊನಾ
ದೀಸ್ತಾಯ್ ತೋಶೆ ಕಾಯಚ್ ಆಸೋನಾ
ಹೋ ಹೋ ರಿತ್ ಯಾ ಭೋವ್ಡೆಚಿ
ಸಾರ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಜಿಣೆಚೀ
ತ್ರಾಸಾತುಯ್ ಆಸಾ ರೂಚ್ ತೀ ಸುಖಾಚೀ..

ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಯೋ… ಗಾ
ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೋಯತ್ ವೆತಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

Leave a Comment